Hawlio ad-daliad treth incwm

Mae hawl gan athro neu ddarlithydd roi Tâl Aelodaeth ei Undeb yn erbyn ei dreth incwm a chael ad-daliad. Er enghraifft, ar gyfer 2017 gallai athro llawn amser hawlio 20% neu 40% o £204 yn ôl.
 
Onid ydych wedi bod yn hawlio’r ad-daliad hwn yn flynyddol, mae modd i chi hawlio yn ôl am bedair mlynedd. 
 
Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi pedair ffurflen P87, un ar gyfer pob blwyddyn. Cofiwch nodi eich rhif Yswiriant Cenedlaethol ar y ffurflen, a chyfeirnod treth eich cyflogwr (dylai hwn fod ar eich slip cyflog).
 
Y flwyddyn dreth Diwedd y flwyddyn dreth Rhaid hawlio erbyn
2013-14 5 Ebrill 2014 5 Ebrill 2018
2014-15 5 Ebrill 2015 5 Ebrill 2019
2015-16 5 Ebrill 2016 5 Ebrill 2020
2016-17 5 Ebrill 2017 5 Ebrill 2021

 Mae’r tabl isod yn nodi’r Tâl Aelodaeth ar gyfer y gwahanol gategorïau o aelodaeth ers 2011.

Blwyddyn Tâl aelodaeth llawn Rhan-amser (0.7-0.9) Rhan-amser (0.4-0.6) Rhan-amser (0.3 neu lai) Blwyddyn galendr gyntaf
2013 £186 £153 £123 £90 £12
2014 £192 £158 £126 £105 £12
2015 £195 £162 £129 £108 £0
2016 £198 £165 £132 £111 £0
2017 £204 £171 £138 £114 £0
 
Os am fwy o wybodaeth ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cymraeg ym Mhorthmadog ar 0300 200 1900.