UCAC
Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma. 

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma.


Rhaglen hyfforddiant UCAC 2023-24

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG45hkHbqVKa8cXoYH0Dy9c554_CptA1OnrPmmJ5LUkeP7lA/viewform

Chwilio am swydd

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG45hkHbqVKa8cXoYH0Dy9c554_CptA1OnrPmmJ5LUkeP7lA/viewform

Dechrau ar eich gyrfa

ATHRAWON DAN HYFFORDDIANT

AELODAETH AM DDIM

Os ydych chi’n hyfforddi i fod yn athro, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim i chi trwy gydol eich hyfforddiant.

Felly os ydych chi’n gwneud gradd BAdd, cymhwyster ôl-radd fel TAR (PGCE), neu’n gwneud doethuriaeth ac yn gwneud rhywfaint o addysgu, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.


ATHRAWON NEWYDD GYMHYWSO

BLWYDDYN O AELODAETH AM DDIM
gyda'r flwyddyn ganlynol yn hanner pris

Os ydych chi’n Athro Newydd Gymhwyso, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim trwy gydol eich blwyddyn addysgu gyntaf, ac yn hanner pris y flwyddyn ganlynol.

Felly os ydych chi newydd gymhwyso, a heb ymaelodi’n barod, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.

Os ydych chi'n ymuno am y tro cyntaf
Os ydych chi'n aelod yn barod

NEWYDDION

DANGOS Y CERDYN COCH I HILIAETH - ADNODDAU

Mai 2024 

Wrth i'r Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd agosáu, beth am fanteisio ar y cyfle euraid hwn i ddysgu am hiliaeth a gwrth-hiliaeth.  Mae Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth wedi paratoi pecyn o wersi a gweithgareddau sy'n barod i'w defnyddio, er mwyn dysgu am hiliaeth a gwrth-hiliaeth mewn modd cyffrous ac arloesol.  Os hoffech dderbyn pecyn adnoddau AM DDIM, cwblhewch y ffurflen gofrestru  - https://bit.ly/3QzfY48   

I lenwi'r ffurflen yn y Gymraeg, dewiswch 'Cymraeg' yn y ddewislen sydd yng nghornel dde y ffurflen.  

Mae'r adnoddau, sy'n gysylltiedig â'r Cwricwlwm i Gymru, yn cynnwys tasgau amrywiol sy'n addas ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd.  

 

LLYTHYR UCAC AT YSGRIFENNYDD Y CABINET DROS ADDYSG

Ebrill 2024 

Yn wyneb y digwyddiad yn Rhydaman yr wythnos ddiwethaf,  mae Llywydd Cenedlaethol UCAC wedi ysgrifennu llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg. Mae'r llythyr yn canmol ymateb staff yr ysgol am eu proffesiynoldeb a'u dewrder wrth  ymateb i'r digwyddiad.  Mae e hefyd yn mynegi pryder fod trais ar gynnydd yn ein hysgolion a bod dirywiad amlwg o ran disgyblaeth mewn ysgolion yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Yn y llythyr mae UCAC yn galw am sicrhau bod rhanddeiliaid yn cael eu galw ynghyd, er mwyn gallu ymateb i'r heriau presennol.   

Cliciwch yma i ddarllen y llythyr yn llawn.