LLESIANT MEWN YSGOLION

Ionawr 2024
 

Blwyddyn Newydd Dda!  Wrth wynebu tymor newydd a blwyddyn newydd, mae’n bwysig cofio pa mor bwysig yw lles pawb o fewn yr ysgol.   Isod ceir dolen i becyn cymorth defnyddiol ar gyfer staff mewn ysgolion yng Nghymru.  Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys canllawiau ar faterion megis unigrwydd, meithrin perthnasoedd, gosod ffiniau, delio â gwahaniaeth.  Beth am glicio ar y ddolen, er mwyn gweld beth sydd ar gael? 

https://www.educationsupport.org.uk/croeso-i-r-pecyn-cymorth-llesiant-staff-ar-gyfer-staff-ysgol-yng-nghymru/pecyn-cymorth-llesiant-staff-ionawr-2024/