Cynhadledd Flynyddol UCAC: 5-6 Ebrill 2019

15 Mawrth 2019

Cynhadledd Flynyddol UCAC: 5-6 Ebrill 2019

Bydd Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn cynnal ei Gynhadledd Flynyddol yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod ar 5-6 Ebrill 2019.

Y siaradwyr gwadd fydd:

  • Kirsty Williams, Y Gweinidog Addysg, Llywodraeth Cymru(Dydd Gwener, 5 Ebrill, 13.00)
  • Guto Aaron, ymgynghorydd a hyfforddwr Technoleg Addysg, Arloeswr a Hyfforddwr ardystiedig gyda Google for Education, Cyfarwyddwr @Twt360 (Dydd Gwener, 5 Ebrill, 16.00)
  • Tracey Jones, Chrysalis, sy’n “grymuso athrawon ac addysgwyr i ddatblygu cadernid personol ac yn rhoi iddynt strategaethau ymdopi ar gyfer ymdrin â phwysau bob dydd” (Dydd Sadwrn, 6 Ebrill, 10.00)

Dyma rai o’r prif bynciau fydd yn cael eu trafod fel cynigion gan aelodau i’r Gynhadledd:

  • Ariannu ysgolion
  • Tryloywder y consortia rhanbarthol
  • Calendr ysgol sefydlog
  • Recriwtio a chadw penaethiaid
  • Dulliau trochi ac ariannu Canolfannau Iaith
  • Iechyd a lles emosiynol disgyblion a staff ysgol

Mae croeso i chi gysylltu os hoffech gael copi o’r cynigion, neu os hoffech wneud unrhyw drefniadau penodol i ymweld â’r gynhadledd, cynnal cyfweliadau ac ati.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams (Swyddog Polisi) ar 01970 639950 / 07787 572180