RHAI CYRSIAU DIDDOROL A DEFNYDDIOL (EDUCATION SUPPORT) 

 

EBRILL 2024 

Mae hi'n anodd credu bod tymor olaf y flwyddyn ysgol newydd ddechrau.   Er bod y tymhorau'n newid, mae rhai pethau yn aros yr un fath ac yn sicr mae'r angen i ofalu am ein hiechyd meddwl a'n lles a gofalu am iechyd meddwl a lles ein cydweithwyr yn hynod o bwysig.  Mae gan Education Support nifer o gyrsiau a dosbarthiadau meistr yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf.  Byddai'n syniad bwrw golwg ar y rhestr isod.   Cliciwch ar y dolenni, er mwyn cael mwy o wybodaeth am y cyrsiau.  (Dylid nodi mai cyrsiau drwy gyfrwng y Saesneg yw'r cyrsiau hyn).  

GWYBODAETH SYDD WEDI DOD I LAW ODDI WRTH EDUCATION SUPPORT 

Mae ein dosbarthiadau meistr nesaf a ariennir bellach ar gael i'w harchebu ar ein gwefan – ond cliciwch ar y dolenni hyn nawr i gofrestru gan fod y nifer yn gyfyngedig.