LLYTHYR UCAC AT YSGRIFENNYDD Y CABINET DROS ADDYSG

Ebrill 2024 

Yn wyneb y digwyddiad yn Rhydaman yr wythnos ddiwethaf,  mae Llywydd Cenedlaethol UCAC wedi ysgrifennu llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg. Mae'r llythyr yn canmol ymateb staff yr ysgol am eu proffesiynoldeb a'u dewrder wrth  ymateb i'r digwyddiad.  Mae e hefyd yn mynegi pryder fod trais ar gynnydd yn ein hysgolion a bod dirywiad amlwg o ran disgyblaeth mewn ysgolion yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Yn y llythyr mae UCAC yn galw am sicrhau bod rhanddeiliaid yn cael eu galw ynghyd, er mwyn gallu ymateb i'r heriau presennol.   

Cliciwch yma i ddarllen y llythyr yn llawn.