UCAC
Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma.

ATHRAWON DAN HYFFORDDIANT

AELODAETH AM DDIM

Os ydych chi’n hyfforddi i fod yn athro, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim i chi trwy gydol eich hyfforddiant.

Felly os ydych chi’n gwneud gradd BAdd, cymhwyster ôl-radd fel TAR (PGCE), neu’n gwneud doethuriaeth ac yn gwneud rhywfaint o addysgu, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.


ATHRAWON NEWYDD GYMHYWSO

BLWYDDYN O AELODAETH AM DDIM
gyda'r flwyddyn ganlynol yn hanner pris

Os ydych chi’n Athro Newydd Gymhwyso, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim trwy gydol eich blwyddyn addysgu gyntaf, ac yn hanner pris y flwyddyn ganlynol.

Felly os ydych chi newydd gymhwyso, a heb ymaelodi’n barod, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.

Os ydych chi'n ymuno am y tro cyntaf
Os ydych chi'n aelod yn barod

 TRYDAR

UCAC

‼️ Heb anfon eich papur balot yn ôl eto? 📮 Peidiwch ag oedi - postiwch heddiw! ❎️ Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud. Mae pob pleidlais cyfrif. #CyflogGwellHaedduGwell #DweudEichDweud #MewnUndebMaeNerth #Athrawoncymru

mwy...

UCAC

⚠️ Heb dderbyn eich balot yn y post? Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib. E-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gyda'r manylion isod. ▪️Enw llawn ▪️Cyfeiriad cartef ▪️Lleoliad gwaith ❎️ Peidiwch â cholli eich cyfle i bleidleisio! #CyflogGwellHaedduGwell #MewnUndebMaeNerth

mwy...

UCAC

Mae'r papur balot wedi cyrraedd nifer ohonoch erbyn hyn 📬 Cofiwch anfon eich pleidlais yn ôl cyn gynted â phosib! 📮 #CyflogGwellHaedduGwell #DweudEichDweud #MewnUndebMaeNerth #Athrawoncymru

mwy...

NEWYDDION