DANGOS Y CERDYN COCH I HILIAETH - ADNODDAU

Mai 2024 

Wrth i'r Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd agosáu, beth am fanteisio ar y cyfle euraid hwn i ddysgu am hiliaeth a gwrth-hiliaeth.  Mae Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth wedi paratoi pecyn o wersi a gweithgareddau sy'n barod i'w defnyddio, er mwyn dysgu am hiliaeth a gwrth-hiliaeth mewn modd cyffrous ac arloesol.  Os hoffech dderbyn pecyn adnoddau AM DDIM, cwblhewch y ffurflen gofrestru  - https://bit.ly/3QzfY48   

I lenwi'r ffurflen yn y Gymraeg, dewiswch 'Cymraeg' yn y ddewislen sydd yng nghornel dde y ffurflen.  

Mae'r adnoddau, sy'n gysylltiedig â'r Cwricwlwm i Gymru, yn cynnwys tasgau amrywiol sy'n addas ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd.