CYMORTH I ATHRAWON - GWASANAETH EDUCATION SUPPORT

Mehefin 2024 

Peidiwch ag anghofio - mae cymorth ar gael gan Education Support! Cofrestrwch ar gyfer eu gwasanaethau llesiant sydd wedi'u cynllunio ar gyfer staff ysgol yng Nghymru yn union fel chi.  Mae'r gwasanaethau hyn wedi eu hariannu, felly nid oes angen i chi boeni am y gost. 

 Dyma rai o'r gwasanaethau sydd ar gael: 

Rhowch iechyd meddwl a llesiant staff wrth galon diwylliant eich ysgol! Cofrestrwch ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori ar Lesiant yng Nghymru a darganfod sut y gallwch gael gafael ar gyngor arbenigol gan gynghorydd llesiant ysgolion rhanbarthol.


•    Goruchwyliaeth broffesiynol: ar gyfer arweinwyr ysgol – cofrestrwch, heb unrhyw gost 

Canolbwyntiwch ar eich rôl fel arweinydd ym maes addysg. Dewch ag unrhyw bryderon sydd gennych am ddiwylliant yr ysgol, dynameg tîm, aelodau staff, myfyrwyr neu chi eich hun, a'u rhannu gyda goruchwyliwr cymwys a phrofiadol. Cofrestrwch nawr heb unrhyw gost i chi.

Cadwch lygad ar wefan Education Support am weithdai a dosbarthiadau meistr sy'n cefnogi iechyd meddwl a llesiant staff. Gallwch gadw lle yn rhad ac am ddim!


Gallwch hefyd edrych ar y pecyn cymorth diweddaraf o adnoddau - mae'r pecyn am ddim i staff ysgolion yng Nghymru - cliciwch ar y ddolen i gael mynediad at y pecyn. 

A chofiwch, mae llinell gymorth gyfrinachol am ddim ar gael gan Education Support.  Mae'r llinell hon yn cael ei staffio gan gwnselwyr cymwys 24/7, 7 niwrnod yr wythnos.  Dyma'r rhif ffôn -  08000 562 561.